Новини и съобщения

Важно! изпращане на публикации само в word формат

Дата: 24-11-2011

Важно!

Във връзка с издаване на Сборник с всички публикации по проекта, моля всички обучаеми да си изпращат докладите само в word формат на секретаря на проекта, за да могат да бъдат лесно форматирани и включени в сборника.

Спазвайте сроковете за предаване на докладите, който е свързан с периодите на отчитане, за да можем да отпечатаме Сборника в срок.