Образователно и научно развитие

Цел на проекта

Засилване интереса на научните кадри към професионална реализация в сферата на инженерните науки и технологии, както и правното осигуряване на иновациите и повишаване качеството на обучение, чрез подкрепа за развитие и създаване на по-добри условия за работа и реализация на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Вижте повече »