Новини и съобщения

Важно! изпращане на публикации само в word формат

Важно! изпращане на публикации само в word формат

Дата: 24-11-2011 | подробности »


Конференция в Одрин, Турция 16-18.12.2011

Предстои конференция в Одрин, Турция 16-18.12.2011г.

Дата: 24-11-2011 | подробности »


Конференция в Тенерифе, Испания 12. 2011

Конференция в Тенерифе, Испания 12. 2011

http://www.wseas.org/

http://www.ieee.am/ieee.am-tenerife2011-comatia.html#topics

Дата: 07-10-2011 | подробности »


Конференция в Русенски университет през 10. 2011 г.

Конференция  в Русенски университет през 10. 2011 г.

http://conf.uni-ruse.bg/en/

Дата: 07-10-2011 | подробности »


Конференция във Виена 2011

Конференция във Виена http://www.daaam.com/

Срок за участие до 10.10.2011.

Дата: 07-10-2011 | подробности »


Обява за стипендии МОМН

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Дата: 07-10-2011 | подробности »


Отчет VI за периода 28.06.2010-28.09.2010

Отчет VI за периода 28.06.2010-28.09.2010 за:

1. Обучаемите;

2. Научните ръководители.

Дата: 08-11-2010 | подробности »


Обяви за конференции 2010

Страница с обяви за конференции  през 2010

Дата: 30-08-2010 | подробности »


Обяви за конференции

Страница с обяви за конференции

 

Дата: 30-08-2010 | подробности »


КОНКУРС за всички докторанти

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИ ЗА 2010 г.

Дата: 05-08-2010 | подробности »


План за изпълнение на дейностите

План за изпълнение на дейностите

Дата: 08-11-2010 | подробности »


Курсове за обучаемите

Курсове за обучаемите са по чужд език и по тези посочени в таблицата.

Дата: 22-07-2010 | подробности »


Декларация

Декларация за обучаемите, ръководители, консултантите, р-л катедрите и деканите на факултетите.

Дата: 22-07-2010 | подробности »


План-график за изпълнение на дейностите

План-график за изпълнение на дейностите

Дата: 23-09-2010 | подробности »


Форма за индивидуален учебен/научен план на обучаемия

Индивидуален учебен/научен план

Дата: 22-07-2010 | подробности »


Материали за подготвяне на междинните отчети

Периоди за отчитане и План на действие

Дата: 22-07-2010 | подробности »


Обява за набиране на докторанти за целевата група по проекта

Обява за набиране на докторанти за целевата група по проекта

Дата: 09-06-2011 | подробности »