Eкип за организация и управление на проекта

Ръководител:

проф. дтн Христо Белоев, Русенски университет „А. Кънчев”

Зам. ръководител:

доц. д-р Ангел Смрикаров, Русенски университет „А. Кънчев”

Координатор:

доц. д-р Велизара Пенчева, Русенски университет „А. Кънчев”

Секретар на проекта:

гл. ас. д-р Асен Асенов, Русенски университет „А. Кънчев”

Отговорници:

  1. За Русенски университет:  доц. д-р инж. Пламен Кангалов
  2. За Технически университет Габрово:   доц. д-р инж. Любомир Лазов

Aкредитирани научни специалности за Русенски университет  01.02.02; 01.02.03, 01.02.04, 02.01.03, 02.01.04, 02.01.10, 02.01.13, 02.01.15, 02.01.09, 02.01.17, 02.01.18, 02.01.19, 02.01.02, 02.01.39, 02.01.42, 02.09.01, 02.01.44, 02.01.48, 02.01.49, 02.05.12, 02.06.13, 02.14.07, 02.18.01, 02.18.02, 02.21.08, 02.04.15, 02.20.08, 02.01.09 и научна област Право 05.05.01.

Aкредитирани научни специалности за Технически университет Габрово:  01.02.02; 02.01.04; 02.01.29; 02.05.12; 02.05.17; 02.12.03; 02.01.02; 02.01.10; 02.01.13; 02.01.15; 02.21.06; 02.01.03; 02.01.09; 02.06.13; 02.07.20; 02.20.02; 02.20.05; 02.20.08; 02.20.09; 02.21.02; 02.21.04; 02.21.07.

Общ брой лица – 40 броя.
Брой лица в целевите групи на:

  • докторанти – 28 бр.
  • постдокторанти – 9 бр.
  • млади учени – 3 бр.

 

Блок схема на екипа за управление на проекта

EU

Обучаеми от РУ и след това от ТУ Габрово


ИмеТипФакултетЗачисленОтчисляванеШифър
Калоян Евгениев СтояновпостдокторантАИФPhD 13.02.2008/01.09.200919.09.2011 г.-доцент02.18.01
Aтанас Здравков АтанасовпостдокторантАИФPhD 05.06.2006/01.09.200919.09.2011 г.-доцент02.18.01
Орлин Любомиров ПетровпостдокторантЕЕАPhD 27.07.2009/01.09.200928.12.2011 г.02.04.15
Светлин Петров СтояновпостдокторантТФPhD 07.04.2006/01.09.200928.12.2011 г.02.01.03
Вярка Tончева РонковапостдокторантТФPhD 29.01.2008/01.09.200928.12.2011 г.02.01.42
Емануил Красимиров КоларовпостдокторантЮФPhD 29.12.2006/01.09.200928.12.2011 г.05.05.07/05.05.01
Цветелина Димитрова ДрагановапостдокторантЕЕАPhD 13.08.2007/01.09.200928.12.2011 г.02.21.08
Даниел Атанасов Любеновмлад ученТФ06.12.2007 г./01.09.200928.12.2011 г./ 01.04.2010-PhD02.18.01/ 02.14.07
Георги Пенчев Кадикяновмлад ученТФ3.12.2007 г./01.09.200928.12.2011 г.02.18.01/02.01.49
Михаил Парашкевов Милчевмлад ученТФ12.10.2009 г.28.12.2011 г.02.14.07
Георги Атанасов АтанасовдокторантАИФ1.03.2009 г./01.09.20091.03.2012 г.02.18.01
Мая Димитрова ИвановадокторантТФ1.03.2008 г./01.09.20091.03.2011 г.02.01.42
Елеонора Стефанова КириловадокторантЕЕА1.03.2008 г./01.09.20091.03.2011 г./01.05.201002.21.08
Виолета Петрова МанчевадокторантЕЕА1.03.2008 г./01.09.20091.03.2011 г.02.21.08
Емилия Красимирова ЦветковадокторантЕЕА1.04.2007 г./01.09.200901.04.2010/ 01.01.201002.04.15
Георги Димитров ГеоргиевдокторантТФ1.06.2009 г./01.09.20091.06.2012 г.02.01.03
Пламена Валентинова ГаговадокторантТФ1.03.2009 г./01.09.20091.03.2012 г.02.14.07
Димитър Иванов ГрозевдокторантТФ1.03.2009 г./01.09.20091.03.2012 г.02.14.07
Баръш Хамид БехчеддокторантАИФ1.03.2008 г./01.09.20091.03.2011 г.02.18.01
Малин Любомиров ЦветковдокторантЕЕА1.04.2007 г./01.09.20091.04.2011 г./01.05.201002.04.15
Снежинка Любомирова ЗахариевадокторантЕЕА1.03.2008 г./18.11.20091.03.2011 г.02.05.13, става 02.05.12/18.11.2009
Климент Великов КлиментовдокторантАИФ1.11.2008 г./01.09.20091.11.2011 г./01.10.2010-PhD02.01.44
Николай Тодоров СтанковдокторантМТФ01.02.2006/ 01.09.20091.06.2010 г./01.06.2010-PhD02.01.13
Дарин Иванов ПеевдокторантЕЕА1.06.2008 г./18.11.20091.06.2011 г.02.05.13, става 02.05.12/18.11.2009
Митко Стоянов ДимитровдокторантАИФ1.04.2008 г./01.09.200901.04.2011/ 01.04.2010-PhD02.18.01
Абдуламир Абдулхасан Абед АлидокторантТФ1.03.2008 г./01.09.20091.09.2011 г.02.01.42
Метин Себахатин МустафадокторантЕЕА01.04.2007/01.07.2007/01.09.20091.07.2010 г.02.21.08
Юлиян Ангелов АнгеловдокторантМТФ1.12.2009 г.1.12.2011 г.02.01.15
Веселин Николов ПетровдокторантМТФ1.10.2009 г.1.10.2012 г.02.01.49
Мария Пламенова НиколовадокторантМТФ1.11.2009 г.1.11.2012 г.02.01.02
Десислава Иванова ПетровапостдокторантГб_ФСPhD 27.01.2009/01.09.200928.08.2011 г./01.10.2010-доцент02.01.10
Борислав Цонев СтояновпостдокторантГб_МУPhD 19.02.2007/01.09.200928.12.2011 г.02.01.04
Надежда Радославова ПетковадокторантГб_МУ29.09.200929.09.201202.01.03
Николай Ангелов ПетровдокторантГб_ЕЕ17.04.2007/01.09.200917.04.201002.02.01
Калин Владимиров АнастасовдокторантГб_МУ29.09.200929.09.201202.01.13
Христофор Цветанов КоевдокторантГб_МУ20.05.2008/01.09.200920.05.2011/01.10.2010-PhD02.05.17
Петър Тотев РачевдокторантГб_МУ26.06.2007/01.09.200919.06.2010/ 01.02.2010-PhD02.01.10
Иван Тодоров БарзевдокторантГб_МУ08.01.2008/01.09.200919.12.2010/01.12.201002.01.02
Петър Начев НенчевдокторантГб_МУ18.12.2008/01.09.200901.06.2011-PhD02.01.03
Владимир Петров ТодоровдокторантГб_МУ26.06.2006/ 01.10.2008/01.09.200901.04.201002.01.02
Соня Николова ПетковадокторантГб_МУ1.07.2007 г./01.02.20101.07.2010 г.02.06.13
Красимир Атанасов ИвановдокторантМТФ1.12.2009 г./01.01.20101.06.2010 г.-PHD02.01.13
Борис Звездов Костов докторантАИФ01.03.2010/01.04.201001.03.201302.01.44
Тончо Гецов БалбузановдокторантТФ01.03.2010/01.05.201001.03.201302.14.07
Павел Йорданов СтояновдокторантТФ01.03.2010/01.05.201001.03.201302.14.07
Свилен Атанасов КостадиновдокторантТФ01.03.2010/01.06.201001.03.201302.14.07
Тихомир Пламенов ВасилевдокторантАИФ01.06.201001.06.201302.18.01
Иван Николаев БоневдокторантГб_МУ27.05.2010/01.07.201027.05.201302.01.02
Радомир Стоянов АтанасовдокторантГб_МУ27.05.2010/01.07.201027.05.201302.01.15
Стефан Атанасов НачевдокторантГб_МУ27.05.2010/01.07.201027.05.201302.05.12
Калоян Валериев Джуров докторантАИФ01.03.2010/01.07.201001.03.201302.18.01
Светослав Динев ДиневпостдокторантГб_МУ28.04.2010/01.10.201028.12.2011 г.02.01.10
Любомира Илиева ДимитровадокторантЕЕА01.03.2010/01.10.201001.03.201302.20.08
Ганчо Ненков ГаневдокторантГб_МУ27.05.2010/01.10.201027.05.201302.01.13
Борислав Атанасов ГеоргиевдокторантГб_МУ28.09.2010/01.12.201028.09.201302.01.09
Мирослав Стаменов ГичевдокторантТФ01.03.201101.03.201402.01.49
Емануил Димитров ДимитровдокторантЕЕА01.03.201101.03.201402.21.08
Ивайло Иванов ИвановдокторантЕЕА01.03.2010/01.03.201101.03.201302.20.08
Емил Георгиев СавевдокторантТФ01.03.201101.03.201402.14.07
Антоний Веселинов АнтониевдокторантАИФ01.04.2011/01.06.201101.04.201402.18.01
Даниела Господинова НедевадокторантГб_МУ28.09.2010/01.06.201128.09.201402.01.02