Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите