Новини и съобщения

План за изпълнение на дейностите

Дата: 08-11-2010

План за изпълнение на дейностите - попълва се от всеки обучаем от целевата група.