Новини и съобщения

Отчет VI за периода 28.06.2010-28.09.2010

Дата: 08-11-2010

Всички обучаеми, включени в целевата група през периода 28.06.2010-28.09.2010  да подготвят своите отчети № VI за периода 28.06.2010-28.09.2010. Отчетите се подготвят на хартиен носител в два екземпляра и се изпращат по е-маила  в двата варианта на секретаря на проекта (asasenov@uni-ruse.bg). Отчетите са за:

1. Обучаемите;

2. Научните ръководители.