Новини и съобщения

Обяви за конференции 2010

Дата: 30-08-2010

Обяви за конференции 2010 се намират в рубриката "научни конференции'2010" на следния адрес: http://www.local.uni-ruse.bg/