Новини и съобщения

Материали за подготвяне на междинните отчети

Дата: 22-07-2010

1. Периоди за действие - съгласно Планът за дейностите посочени в таблицата и от месец април 2010, отчитане от обучаемите всеки месец от 28.3.2010 до 28.04.2010 и т.н.