Новини и съобщения

Обява за набиране на докторанти за целевата група по проекта

Дата: 09-06-2011

За целевата група по проекта се набират докторанти от Русенски университет.

Необходими документи :
1. Заявление в свободна форма за включване в целевата група;
2. Автобиография;
3. Копие на Заповед за зачисляване в докторантура;
4. Индивидуален учебен план на докторанта;
5. Копие на документа за акредитация на професионалното направление на докторанта.

Документите се подават при секретаря на проекта гл. ас. д-р Асен Асенов.
кабинет 7.301; 20.24.
тел.825; 605
Приемно време всеки работен  ден от 8:00 до 18:00.
Срокът за приемане на документи е до 10.09.2011