Новини и съобщения - Периоди за отчитане и документи

Важно! изпращане на публикации само в word формат

Важно! изпращане на публикации само в word формат

Дата: 24-11-2011 | подробности »


Отчет VI за периода 28.06.2010-28.09.2010

Отчет VI за периода 28.06.2010-28.09.2010 за:

1. Обучаемите;

2. Научните ръководители.

Дата: 08-11-2010 | подробности »


Материали за подготвяне на междинните отчети

Периоди за отчитане и План на действие

Дата: 22-07-2010 | подробности »