Новини и съобщения - Обяви за курсове

Обява за стипендии МОМН

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Дата: 07-10-2011 | подробности »


Обява за набиране на докторанти за целевата група по проекта

Обява за набиране на докторанти за целевата група по проекта

Дата: 09-06-2011 | подробности »