Новини и съобщения - Методически материали

План за изпълнение на дейностите

План за изпълнение на дейностите

Дата: 08-11-2010 | подробности »


Курсове за обучаемите

Курсове за обучаемите са по чужд език и по тези посочени в таблицата.

Дата: 22-07-2010 | подробности »


Декларация

Декларация за обучаемите, ръководители, консултантите, р-л катедрите и деканите на факултетите.

Дата: 22-07-2010 | подробности »


План-график за изпълнение на дейностите

План-график за изпълнение на дейностите

Дата: 23-09-2010 | подробности »


Форма за индивидуален учебен/научен план на обучаемия

Индивидуален учебен/научен план

Дата: 22-07-2010 | подробности »